Pielgrzymka Parafialnej Caritas

22 października 2016

banx4

W sobotę, 22 października, Parafialna Caritas, wyruszyła na pielgrzymkę, której celem było sanktuarium Matki Bożej Bolesnej, Pani Świętokrzyskiej w Kałkowie – Godowie. Mimo niesprzyjającej pogody trud pielgrzymowania został podjęty.

Pierwszym punktem pobytu w sanktuarium było zobaczenie „Panoramy Świętokrzyskiej”,  czyli przedstawienia dziejów ziemi świętokrzyskiej oraz historii parafii i Sanktuarium w Kałkowie w postaci widowiska „lalkowego”.

Następnym punktem, było zwiedzanie „Golgoty”. Golgota została zaprojektowana jako 12 stacja Drogi Krzyżowej. Miała upamiętnić męczeńską ofiarę Polaków dawnych i współczesnych, być świadectwem, że Polska była wierna Krzyżowi i Ewangelii. We wnętrzu Golgoty została zapisana najnowsza historia Polski, zamknięta w obrazach zdarzeniach, historia cierpienia, walki i śmierci, historia polskiej duszy. Na ścianie frontowej znajdują dwie tablice informujące, że jest to pamiątka męki i śmierci Jezusa, a także Golgota Świętokrzyska – martyrologia narodu polskiego widziana poprzez tajemnice zbawienia. Zlewa się w niej w jedno męka Chrystusa z męka narodu polskiego.

Kolejnym punktem pobytu było „Misterium Męki i Śmierci Chrystusa” – przedstawiające w plastycznym, udźwiękowionym widowisku dwa ostatnie ziemskie dni życia Jezusa, Boga – Człowieka, a więc kulminacyjne wydarzenia Wielkiego Tygodnia, pozwalając każdemu zastanowić się nad historią ludzkiego zbawienia.

Ostatnim punktem pobytu w Kałkowie była Eucharystia przed obrazem Matki Bożej Bolesnej, Pani Świętokrzyskiej, sprawowana wspólnie z wszystkimi przybyłymi pielgrzymami.

Po Mszy Świętej Caritas Parafialna udała się do parku miniatur w Krajnie. Pielgrzymkę zakończył wspólny posiłek w Centrum Spotkań i Dialogu Diecezji Kieleckiej w Skorzeszycach.

Fotorelacja: