Pielgrzymki
w Roku Miłosierdzia

20 lutego 2016

ban30

Zachęcamy do zapoznania się z ofertą pielgrzymek w Roku Miłosierdzia organizowanych przez naszą parafię. 

Szczegóły pod zakładką „Pielgrzymki” lub http://nowaparafiawloszczowa.pl/pielgrzymki/