Przyjęcie kandydatów do Sakramentu Bierzmowania

25 września 2016

ban55

Dziś podczas Mszy Świętej o godz. 9.00, ponad czterdziestoosobowa grupa młodzieży klas III Gimnazjum, zadeklarowała chęć przygotowania i przystąpienia do Sakramentu Bierzmowania.Przygotowanie do Sakramentu dojrzałości chrześcijańskiej wymaga odpowiedniego przygotowania, po to by wiarę w Chrystusa Zmartwychwstałego móc mężnie wyznawać, bronic i według niej żyć.

Przygotowanie do bierzmowania powinno mieć na celu doprowadzenie chrześcijanina do głębszego zjednoczenia z Chrystusem, do większej zażyłości z Duchem Świętym, Jego działaniem, darami i natchnieniami, aby mógł lepiej podjąć apostolską odpowiedzialność życia chrześcijańskiego. Katecheza przed bierzmowaniem powinna także starać się obudzić zmysł przynależności do Kościoła Jezusa Chrystusa, zarówno do Kościoła powszechnego, jak i wspólnoty parafialnej. Na tej ostatniej spoczywa szczególna odpowiedzialność za przygotowanie kandydatów do bierzmowania.

KKK 1309

Kandydaci do bierzmowania od dnia dzisiejszego będą odbywać spotkania formacyjne w małych grupach, pogłębiać swoje życie religijne poprzez uczestnictwo w różnych nabożeństwach i zdobywać wiedzę na temat Chrystusa i Kościoła. Sakrament Bierzmowania odgrywa bardzo ważna rolę w rozwoju wiary, dlatego obejmijmy młodzież, która dziś złożyła deklaracje przystąpienia do tego sakramentu, pomocą modlitewną, by oparli się pokusom szatana i jak najlepiej wykorzystali ten czas łaski.

Panie Boże wszechmogący, Ty stworzyłeś człowieka na obraz i podobieństwo swoje w świętości i sprawiedliwości; kiedy zgrzeszył, nie opuściłeś go, ale w mądrości swojej przewidziałeś zbawienie przez wcielenie Twojego Syna; wybaw te sługi Twoje i uwolnij od wszelkiego zła i od niewoli nieprzyjaciela. Niech opuści ich serca duch kłamstwa, pożądliwości i nieprawości. Przyjmij ich do Królestwa Twego, otwórz ich serca, aby poznali Twoją Ewangelię i jako synowie światłości, należąc do świętego Kościoła Twego, dawali świadectwo prawdzie i wypełniali czyny miłości według Twoich przykazań. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen. 

Fotorelacja: