Raduj się bł. ks. Józefie! Nasz Patron inspiracją dla młodych artystów.

16 czerwca 2018


W przededniu uroczystości odpustowych miło nam podzielić się radosną wiadomością, że w ostatnich dniach rozstrzygnięto Powiatowy Konkurs poświęcony osobie Patrona naszej parafii. Organizatorem całego przedsięwzięcia był Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 im. Stanisława Staszica we Włoszczowie we współpracy z Parafią bł. ks. Józefa Pawłowskiego. Celem niniejszego konkursu było propagowanie wiedzy o Błogosławionym wśród młodzieży, wyszukiwanie nowych talentów a także  integracja środowisk gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.  Pani Anna Maciejczyk-Kałuża i ks. Maciej, którzy byli koordynatorami konkursu zgodnie mówią o żywym zainteresowaniu wyżej wymienionym tematem. Wpłynęło piętnaście prac, z których pięć zostało nagrodzonych. Pierwsze miejsce zdobyła Ewa Struska, drugie miejsce Aleksandra Celebańska a trzecie Izabela Lis. Ponadto wyróżnione zostały prace: Nikoli Wojciechowskiej i Sebastiana Wcisło. Gratulujemy wszystkim nagrodzonym, a pozostałym uczestnikom dziękujemy za udział. Naszą wdzięczność kierujemy również do nauczycieli i katechetów za przygotowanie uczniów.

Warto wiedzieć! Ks. Józef Pawłowski wyróżniał się szczególną troską o biednych, chorych i cierpiących.  Nie skąpił grosza, gdy widział konieczność pomocy materialnej. Skromny kapłan, który kochał otaczających go ludzi. Nauczył się tego w rodzinnym domu, skąd wyniósł szacunek do  rodziny i pracy. Był patriotą miłującym Ojczyznę. W czasie wojny ryzykował własne życie dla innych. Poniósł męczeństwo w obozie koncentracyjnym w Dachau. Niezłomna wiara i nadzieja dawały mu siłę, by kochać do końca. Mówił: „Pan Bóg jest dobry. Z najbardziej beznadziejnych sytuacji znajdzie zawsze niespodziewanie radosne wyjście. Zobaczycie, że nie pozwoli nam długo czekać na wyzwolenie”.

(MR)