Relacja z Rajdu Świętokrzyskiego

23 września 2017

Dzisiaj, tj. 23 września 2017 roku, grupa ośmiu osób z naszej parafii uczestniczyła w XVIII Świętokrzyskim Rajdzie Pielgrzymkowym „Święty Krzyż 2017”. Hasłem tegorocznego spotkania były słowa: „Idźcie i głoście tajemnicę Krzyża”. Ta żywa forma spotkania pątników właśnie na Świętym Krzyżu ma swoją szczególną wymowę, ponieważ w sercu ziemi świętokrzyskiej jest znak, który jednoczy wszyskich przez milość i wiarę. Św. Leon Wielki w kazaniu XVII O Męce Pańskiej tak mówił swoim słuchaczom: „O przedziwna potęgo Krzyża! O niewypowiedziana chwało Męki, w której jest i trybunał Pana, i sąd świata, i moc Ukrzyżowanego! Pociągnąłeś bowiem, Panie wszystko ku sobie, a gdy przez cały dzień wyciągnąłeś ręce swe do narodu niewierzącego i sprzeciwiającego się Tobie, cały świat otrzymał wiarę w Twój majestat. (…) Krzyż Twój jest źródłem wszystkich błogosławieństw, jest przyczyną wszystkich łask; przezeń wierzący otrzymują moc w słabości, chwałę w poniżeniu, życie w śmierci”. (zob. Leon Wielki, Kazania wybrane, w: Pisma Ojców Kościoła, Tom XVII, Poznań 1936, s.136-137.)

Za wszystko, czego doświadczyliśmy w czasie wspólnej drogi i za modlitwę przed relikwiami Krzyża, niech będzie uwielbione Święte Imię Boga.

Uczestnicy Rajdu 2017