Rocznica I Komunii Świętej

14 maja 2017

Dziś podczas Mszy Świętej o godz. 10.30, dzieci klas IV świętowały I rocznicę przyjęcia Komunii Świętej. W takich samych, białych strojach, jak rok temu uczestniczyli w pełni w Mszy Świętej. Eucharystia jest centrum i szczytem życia Kościoła, ponieważ Chrystus włącza Kościół i wszystkie jego członki do swojej ofiary uwielbienia i dziękczynienia, złożonej raz na zawsze Ojcu na krzyżu. Przez tę ofiarę Chrystus rozlewa laski zbawienia na swoje Ciało, którym jest Kościół (KKK 1407).

Pamiętajmy w swoich modlitwach o tych dzieciach, które dziś świętowały,by Eucharystia zawsze dla nich była ciągłym otwieraniem serca na prawdziwego, zmartwychwstałego Chrystusa. Otoczmy również naszą modlitwą rodziców tych dzieci – aby wskazywali swoim pociechom drogę do Chrystusa przykładem swojego życia.

Fotorelacja:

Foto: Grzegorz Sikora