Rozpoczęcie
REKOLEKCJI WIELKOPOSTNYCH

13 marca 2016

ban31

Dziś, Eucharystią o godz. 7.30 rozpoczęliśmy tegoroczne Rekolekcje Wielkopostne. Przewodnikiem po rekolekcyjnych ścieżkach w tym roku jest ks. Robert Lewandowski. Ks. Robert, który jest proboszczem parafii Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Kaliszu, przywiózł ze sobą kopię cudownego obrazu z sanktuarium św. Józefa w Kaliszu. Obraz ten, będzie towarzyszył nam przez cały czas rekolekcji. Otoczmy modlitwą naszego Rekolekcjonistę, aby z odwagą i gorliwością głosił Słowo Boże.

Plan Rekolekcji Wielkopostnych

Modlitwa o dobre przeżycie Rekolekcji Wielkopostnych

Dobry i Miłosierny Boże.

Prosimy Cię, o błogosławieństwo na dobre i owocne przeżycie rekolekcji w naszej parafii. Niech ten czas będzie błogosławiony dla całej naszej wspólnoty parafialnej. Pragniemy, aby wszyscy doszli do poznania prawdy i zostali zbawieni. Potrzeba nam do tego Twojej łaski i dlatego z ufnością wołamy, „Przyjdź Królestwo Twoje”. Dopomóż nam dobrze przygotować się do tego czasu, aby wszyscy wyznawcy Jezusa Chrystusa, żyli jak prawdziwi wyznawcy miłości i przebaczenia. Napełnij nas pragnieniem nie tylko ratowania siebie, ale i wszystkich naszych braci i sióstr żyjących w ciemnościach grzechu i w odwróceniu od Boga.

Użycz rekolekcjoniście światła i łaski, aby nam wskazał jaka jest Boża wola i co nam służy do zbawienia. Niech Boskie Twoje słowo przez niego głoszone oświeci nas i pouczy, uzdrowi i wzmocni, uświęci i zbawi. Prosimy Cię o to, przez Syna Twojego Jezusa Chrystusa.

Duchu Święty Boże, pomagaj rekolekcjoniście, grupie ewangelizacyjnej i całej parafii, aby przez rekolekcje i spowiedź zostało odnowione oblicze naszej wspólnoty przed Bogiem.

Matko Kościoła, bądź Matką naszej parafii i razem ze świętymi Patronami naszymi wspieraj nas swoim wstawiennictwem u Tego który żyje i króluje na wieki wieków. AMEN

Pod Twoją obronę

Duchu Święty Boże – zmiłuj się nad nami
Stolico mądrości – módl się za nami
Św. Józefie, opiekunie rodzin – módl się za nami
Bł. Ks. Józefie Pawłowski – módl się za nami
Święci patronowie nasi – módlcie się za nam