Sakrament Bierzmowania

12 maja 2017

W czwartek, podczas Mszy Świętej o godz. 18.00, 57-osobowa grupa młodzieży naszej parafii, przyjęła Sakrament Bierzmowania. Po długim i pracowitym przygotowaniu młodzież otrzymała ten nieoceniony dar, przez posługę ks. bpa Mariana Florczyka. Sakrament Bierzmowania to bardzo ważny moment w życiu chrześcijanina, ponieważ otrzymuje on pełnie Darów Ducha Świętego.

Bierzmowanie udoskonala łaskę chrztu; jest ono sakramentem, który daje Ducha Świętego, aby głębiej zakorzenić nas w synostwie Bożym, ściślej wszczepić w Chrystusa, umocnić naszą więź z Kościołem, włączyć nas bardziej do jego posłania i pomóc w świadczeniu o wierze chrześcijańskiej słowem, któremu towarzyszą czyny. Bierzmowanie podobnie jak chrzest wyciska w duszy chrześcijanina duchowe znamię, czyli niezatarty charakter. Dlatego ten sakrament można przyjąć tylko raz w życiu (KKK 1316-1317).

Otoczmy naszą modlitwą młodzież, która przyjęła ten wielki dar, aby mogli wiarę wyznawać, bronic jej i według niej żyć.

Wszystkie fotografie niebawem będzie można pobrać z dysku wirtualnego.

Fotorelacja:

Foto: Grzegorz Sikora