„Słowem i pędzlem o naszym Patronie” – Konkurs plastyczno – poetycki.

18 czerwca 2019


Pół roku temu ogłoszony został ogłoszony wśród dzieci konkurs plastyczno – poetycki o naszym Patronie Bł. ks. Józefie Pawłowskim. Jego celem było przybliżenie dzieciom osoby naszego Patrona i Jego drogi do świętości. Dzieci chętnie i z zaangażowaniem odpowiedziały na zaproszenie czego owocem jest 47 prac graficznych i poetyckich, które prezentujemy poniżej. Gratulujemy autorom wszystkich prac i wyrażamy uznanie za dojrzałe i głębokie ukazanie głównych rysów osobowości Bł. ks. Józefa Pawłowskiego.