Spotkanie ze Św. Mikołajem

2 grudnia 2018


Św. Mikołaj był biskupem Miry w Azji Mniejszej na początku IV w. Jego kult rozpowszechnił się na Zachodzie po przeniesieniu relikwii do Bari w Italii. W działalności pastoralnej odznaczał się miłosierdziem. Legenda głosi, ze w nocy wrzucał jałmużnę do domów potrzebujących. Stąd zwyczaj obdarowywania dzieci z okazji jego święta. Dziś Św. Mikołaj spotkał się z dziećmi w naszym sanktuarium.