Wieczór dla Jezusa

30 listopada 2015

ban2

„Bo gdzie są dwaj albo trzej zebrani w imię moje, tam jestem pośród nich
Mt 18, 20

W piątek o godz. 19.00 mieliśmy możliwość uczestnictwa w czuwaniu modlitewny przygotowującym naszych kandydatów do sakramentu bierzmowania. Świadectwo swojego małżeńskiego życia złożyli Monika i Kamil Bukowscy. Polecajmy ich dobremu Bogu w naszych prywatnych modlitwach.

Inicjatywa „Wieczór dla Jezusa” to comiesięczne spotkania modlitewne skierowane w sposób szczególny dla kandydatów do przyjęcia sakramentu bierzmowania. Oprócz spotkań formacyjnych w małych, 8-10 osobowych grupach, stanowią istotny element przygotowania do przyjęcia sakramentu dojrzałości chrześcijańskiej.