WIELKI CZWARTEK

29 marca 2018


Wielki Czwartek gromadzi nas w  parafialnym Wieczerniku. Otaczamy ołtarz Pański składając dziękczynienie za dwa skarby – dary jakie otrzymaliśmy od naszego Nauczyciela : Eucharystię i Kapłaństwo. Oto wielka tajemnica naszej wiary!