WIELKI CZWARTEK

9 kwietnia 2020

Wieczorem w kościołach parafialnych i zakonnych Mszą Wieczerzy Pańskiej rozpoczyna się Triduum Paschalne. Msza św. ma charakter bardzo uroczysty. Jest dziękczynieniem za ustanowienie Eucharystii i kapłaństwa służebnego. Ostania Wieczerza, którą Jezus spożywał z apostołami, była tradycyjną ucztą paschalną, przypominającą wyjście Izraelitów z niewoli egipskiej. Wszystkie gesty i słowa Jezusa, błogosławieństwo chleba i wina nawiązują do żydowskiej tradycji. Jednak Chrystus nadał tej uczcie nowy sens. Mówiąc, że poświęcony chleb jest Jego Ciałem, a wino Krwią, ustanowił Eucharystię. Równocześnie nakazał apostołom: „To czyńcie na Moją pamiątkę”. Tradycja upatruje w tych słowach ustanowienie służebnego kapłaństwa, szczególne włączenie apostołów i ich następców w jedyne kapłaństwo Chrystusa. Zapraszamy wszystkich do duchowego uczestnictwa poprzez  przekaz internetowy we Mszy św. Wieczerzy Pańskiej w naszym sanktuarium o godz. 18.00. Po zakończonej Liturgii rozpocznie się indywidualna adoracja Pana Jezusa w Ciemnicy do godz. 22.00. Osoby, które nie mogą bądź nie zdecydują się na wizytę w naszym sanktuarium zachęcamy do wspólnego trwania na modlitwie w naszych domach i mieszkaniach. Niech nasza modlitwa będzie odpowiedzią na Chrystusowe słowa ” Czuwajcie i módlcie się abyście nie ulegli pokusie”.

Materiał filmowy znaleziony w internecie