WIELKI PIĄTEK

30 marca 2018


„Oto Drzewo Krzyża na którym zawisło Zbawienie świata”

W Wielki Piątek idziemy za Chrystusem krzyżową drogą, stajemy pod Krzyżem i adorujemy Go. A wszystko po to by rozważać wielką i niepojętą miłość jaką Bóg nas umiłował. Adoracja Chrystusa w Grobie jest dziękczynieniem za tę miłość i oczekiwaniem na chwalebne Zmartwychwstanie.