WIELKI PIĄTEK

15 kwietnia 2017

W skupieniu i ciszy zgromadziliśmy się w Wielki Piątek, na sprawowaniu pamiątki Męki i Śmierci Pana naszego Jezusa Chrystusa.

Pierwszym punktem nabożeństwa była Droga Krzyżowa ulicami naszego miasta. Rozważania Drogi Krzyżowej, w związku z obchodzonym Rokiem Miłosierdzia, oparte były na uczynkach miłosierdzia.

Następnie liturgia zaprosiła nas przede wszystkim do rozważania biblijnego opisu męki Pańskiej, a później do adoracji i uczczenia Krzyża świętego. Podkreśliła jednak bardziej chwałę odkupienia przez krzyż niż poniżenie przez mękę. Wspominając śmierć Chrystusa, pamiętamy, iż nie była ona dla Niego klęską i przegraną, nie była też niespodzianką, bo nieraz zapowiadał ją swoim uczniom. Śmierć Chrystusa była zwycięstwem i została opromieniona blaskiem zmartwychwstania.

Po homilii, którą wygłosił dkn Daniel, nastąpiła wyjątkowo uroczysta modlitwa powszechna, w której staraliśmy się nie zapomnieć o nikim, bo wszystkich obmyła Krew Chrystusa przelana na krzyżu. Punktem szczytowym całej liturgii stała się adoracja Krzyża i wspólna Komunia Święta. Zgodnie ze zwyczajem, na zakończenie eucharystyczne Ciało Chrystusa, które na zawsze pozostanie gwarancją naszego zmartwychwstania, a tym samym naszego wyzwolenia z niewoli grzechu i śmierci, zostało uroczyście przeniesione do adoracji do tzw. Grobu Pańskiego.

Po liturgii grupy parafialne podjęły czuwanie przy Grobie Pańskim.

 Fotorelacja Droga Krzyżowa:

Fotorelacja Liturgia Wielkiego Piątku: